Test drogowy – wyważarka Hunter, montażownica diagnostyczna Corghi

Wyważarki z funkcją testu drogowego

Interesującym rozwiązaniem konstrukcyjnym wyważarek komputerowych są wyważarki firmy Hunter z funkcją testu drogowego. Pierwsza wersja takiej wyważarki GSP 9700 umożliwia badanie kół samochodów osobowych o masie do 68 kg. Oprócz realizacji funkcji spotykanych w podobnych wyważarkach (np. programów kalibracji, optymalizacji i minimalizacji) urządzenie przeprowadza test drogowy, podczas którego oceniane są sprężystość opony i wady jej kształtu (bicie promieniowe opony). W tym celu w wyważarce zastosowano dodatkową rolkę o średnicy 6”. Po włączeniu programu testu drogowego rolka zostaje dociśnięta do obracającego się koła z siłą około 3,18 kN, powodując ugięcie opony, co umożliwia określenie zmian wartości siły promieniowej działającej na koło. Rolka dociskana do opony koła zamontowanego na wale wyważarki symuluje drogę, po której porusza się koło zamontowane w samochodzie.
Jeżeli zmiany wartości siły promieniowej zmierzonej na obwodzie opony są zbyt duże, wyważarka za pomocą dodatkowych czujników przeprowadza pomiar bicia osiowego i promieniowego obręczy. Następnie na ekranie monitora są przedstawiane informacje dotyczące:
– wartości siły promieniowej kompletnego koła i samej opony,
– wartości bicia promieniowego kompletnego koła,
– wartości bicia promieniowego i osiowego obu stron obręczy koła,
– zalecenia dotyczące obrócenia opony względem obręczy koła w celu zminimalizowania zmian wartości siły promieniowej.

Zmierzone wartości bicia obręczy i opony oraz siły promieniowej mogą być również przedstawione w postaci graficznej. Istnieje także możliwość wydruku protokołu z wykonywanych badań. Wyważarkę wyposażono w przystawkę do pompowania kół oraz oprogramowanie automatycznie uzupełniające ciśnienie do wartości ustalonej przez obsługującego.
Kolejne modele urządzenia są rozwinięciem konstrukcyjnym pierwotnej wersji. Wprowadzono w nich między innymi następujące zmiany:
– możliwość wyważania kół o masie do 80 kg,
– zastosowanie do pomiaru sprężystości opony rolki o większej średnicy 9,5”
– zwiększenie nacisku rolki do około 6,35 kN,
– zmniejszenie prędkości obrotowej wału wyważarki,
– nowy panel sterujący i niezależny, kolorowy monitor LCD,
– zastosowanie nowego oprogramowania. Wymienione modyfikacje wyważarki umożliwiły wykonywanie pomiarów kół nie tylko samochodów osobowych, ale również dostawczych, osobowo-terenowych i lekkich ciężarowych.
Najbardziej nowoczesna odmiana GSP RFT tej wyważarki (rys. 8) stanowi kompletny system do pomiaru drgań koła. Zapewnia też większą szybkość wyważenia koła i pomiaru sztywności opony. Oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego, dzięki wyposażeniu w rolkę do wykonywania testu drogowego, wyważarka GSP RFT umożliwia: pomiar sztywności opony, pomiar siły bocznej koła, pomiar bicia obręczy.

Montażownica diagnostyczna Corghi