Naprawa Klimatyzacji

Wyposażenie Naszego serwisu oraz wykwalifikowani pracownicy, dają gwarancję fachowego wykonania usługi. Każda usługa oraz podzespoły posiadają pisemną gwarancję.

– Przeglądy okresowe układów klimatyzacji

– Napełnianie układów klimatyzacji czynnikiem R-134

– Odzyskiwanie czynnika chłodniczego

– Sprawdzanie szczelności układów klimatyzacji

– Płukanie układu klimatyzacji po zatarciu kompresora

– Wymiana podzespołów klimatyzacji (sprężarki, skraplacze,osuszacze, przewody itp.)

– Wymiana filtrów pyłkowych

– Dezynfekcja, odkażanie układów klimatyzacji

SPRZEDAŻ I REGENERACJA SPRĘŻAREK

– Regeneracja sprężarek ( uszczelnianie, naprawa sprzęgła, wymiana zaworów sterujących itp.)

– Sprzedaż części zamiennych do sprężarek klimatyzacji (łożyska, uszczelniacze, oringi,      elektromagnesy, sprzęgła, koła pasowe, zawory sterujące itp.

Wszystko, co należy wiedzieć o KLIMATYZACJI

Podobnie jak ponad 60% nowych pojazdów, także i Państwa samochód wyposażony jest w system wentylacji i klimatyzacji.
Głównym zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie komfortu wewnątrz pojazdu, co pośrednio zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Gwarantuje ona komfort w każdych okolicznościach. Poprawność działania systemu klimatyzacji zależy od obsługi i konserwacji. Peugeot, opracowując i wydając niniejszą broszurę, pragnie ułatwić Państwu zrozumienie podstawowych mechanizmów i zależności. Opisano w niej zalety i korzyści wynikające z użytkowania systemu, a także sposoby jej konserwacji i obsługi zapewniające sprawność funkcjonowania klimatyzacji.
Specjaliści z Sieci Peugeot są do Państwa dyspozycji, gotowi udzielić wszelkich dodatkowych informacji.

Przeglądy w Firmie ALMAR gwarantują obsługę serwisową, zgodną z zaleceniami producenta

TRWA NIEZWYKŁA PROMOCJA!
Przy rezerwacji wizyty w serwisie przez Internet udzielamy 15%-20% RABATU
na usługi!

OD CIEPŁA DO ZIMNA

Krótka historia rozwoju samochodowych systemów klimatyzacji

1917 Pojawienie się w Stanach Zjednoczonych urządzeń grzewczych w pojazdach.
1934 Citroën wyposaża seryjnie swój samochód I I CV w system ogrzewania.
1937 Peugeot „402” zostaje wyposażony w urządzenie do ogrzewania / odszraniania.
1939 Pojawienie się w Stanach Zjednoczonych pierwszego samochodu z systemem klimatyzacji.
1955 Pojawienie się pierwszych systemów klimatyzacji „z uzdatnieniem” powietrza.
1990 Klimatyzacja wchodzi na rynek jako opcja wyposażenia dla większości pojazdów średniej i wysokiej klasy po umiarkowanej cenie.
1999 Ponad połowa nowych samochodów jest seryjnie wyposażana w system klimatyzacji.

Wskaźnik wyposażenia w klimatyzację nowych samochodów turystycznych

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KLIMATYZACJI: ICH ROLA

Klimatyzacja ma za zadanie zapewnić dobre samopoczucie i komfort wewnątrz pojazdu. Przy zamkniętych szybach system eliminuje dochodzący z zewnątrz hałas i zapachy, a dzięki ograniczeniu wilgotności zapewnia idealną temperaturę i czyste powietrze.

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WYKORZYSTUJE SIĘ PRZEZ CAŁY ROK:

 • W lecie schładzają one gorące powietrze przedostające się do kabiny.
 • W przejściowych porach roku osuszają powietrze zapobiegając kondensacji pary wodnej powodującej zaparowanie szyb.
 • Przez cały rok przydatna jest dodatkowa funkcja obiegu zamkniętego powietrza, niedostępna w pojazdach wyposażonych jedynie w system wentylacji.

KLIMATYZACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Funkcja odszraniania i usuwania zaparowania oprócz komfortu ma zapewnić doskonałą widoczność. Wymagania stawiane tej funkcji określone są przez normy europejskie.

Głównym zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie komfortu klimatycznego pasażerom, poprzez uzdatnianie powietrza oraz umożliwienie sterowania przy pomocy regulatorów wygodnych i prostych w obsłudze.

Współczesne systemy klimatyzacji zwiększają zarówno komfort jak i bezpieczeństwo. Obniżają one temperaturę w kabinie pojazdu, umożliwiają jazdę przy zamkniętych szybach, osuszają powietrze i zapobiegają zaparowaniu szyb, co wpływa na poprawę widoczności.

PREZENTACJA ELEMENTÓW

 

 • Skraplacz to wymiennik ciepła zamocowany z przodu pojazdu. Jest on chłodzony wymuszonym przepływem powietrza podczas jazdy lub na postoju przez motowentylatory, co pozwala na skroplenie czynnika chłodniczego.
 • Osuszacz umieszczony jest między skraplaczem i reduktorem, a jego zadaniem jest pochłanianie wilgoci z obiegu i filtrowanie zanieczyszczeń. Niektóre osuszacze pełnią dodatkowo funkcję zbiornika zapasu czynnika chłodniczego, natomiast w innych instalacjach zapas ten mieści się w parowniku.
 • Rozprężacz jest elementem zapewniającym regulację natężenia przepływu czynnika chłodniczego w parowniku. Jego działanie uzależnione jest od dwóch parametrów:1. ciśnienia czynnika chłodniczego na wyjściu parownika,
  2. jego temperatury.
 • Zainstalowany pod deską rozdzielczą, parownik schładza i osusza powietrze, które przez niego przepływa. Normalnym zjawiskiem jest więc obecność wody pod stojącym pojazdem wyposażonym w klimatyzację.
 • Sprężarka zasysa opary czynnika chłodniczego wychodzące z parownika i sprężone podaje do skraplacza, aby w konsekwencji spowodować wzrost ciśnienia i temperatury czynnika.
 • Filtr wychwytuje z powietrza napływającego do kabiny dużą część szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak: kurz i pyłki roślinne, spaliny oraz bakterie.
 • Eliminując większość szkodliwych cząsteczek filtr tworzy w kabinie powietrze bardziej czystym i zdrowszym oraz zmniejsza zanieczyszczenia – osad po wewnętrznej stronie przedniej szyby.

CZYNNIK CHŁODNICZY

 • R-12 (nazywany freonem) szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej, został zastąpiony w nowoczesnych systemach klimatyzacji przez R-134.

 

KLIMATYZACJA: ZASADA DZIAŁANIA

Głównymi elementami współczesnych systemów klimatyzacji są: sprężarka, skraplacz. osuszacz, rozprężacz oraz parownik.

Każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę:

 1. SPRĘŻARKA – spręża czynnik chłodniczy.

 2. SKRAPLACZ – zmienia stan skupienia czynnika chłodniczego z gazowego na ciekły.

 3. OSUSZACZ – gromadzi, filtruje i zatrzymuje wilgoć.

 4. ROZPRĘŻACZ – rozpręża czynnik chłodniczy i reguluje przepływ.

 5. PAROWNIK – schładza powietrze napływające do kabiny, co jest zadaniem układu.

INSTALACJA KLIMATYZACJI ZAPEWNIA KOMFORT ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCY I PASAŻERÓW:

 • Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 30°C, a wilgotność powietrza przekracza 70%, tylko chłodzenie powierza zapewnia odpowiedni komfort termiczny wewnątrz pojazdu.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Zachowanie sprawności instalacji klimatyzacji wymaga regularnej obsługi i wymiany niektórych elementów.

NALEŻY REGULARNIE WYMIENIAĆ FILTR PRZECIWPYŁKOWY LUB FILTR POWIETRZA KABINY (raz w roku lub przy każdym przeglądzie):

 • Zaleca się również sprawdzać pasek sprężarki klimatyzacji oraz szczelność obiegu czynnika chłodniczego, aby zapobiec ewentualnym jego wyciekom.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Wskazówki te są zamieszczone w dokumentach pokładowych Państwa pojazdu.

 • Uruchomić instalację klimatyzacji co najmniej raz lub dwa razy w miesiącu. Na 5 do 10 minut tak, aby włączyła się sprężarka. Zapobiegnie to uszkodzeniu uszczelek i pozwoli na zachowanie sprawności systemu.

 • Przed przystąpieniem do eksploatacji po dłuższym okresie przerwy, należy zlecić specjalistom w firmie ALMAR sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego.

 • Co dwa lata należy wymieniać osuszacz.

 • NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ KLIMATYZACJI, JEŻELI INSTALACJA NIE CHŁODZI. W PRZECIWNYM WYPADKU GROZI TO JEJ USZKODZENIEM.

Dla zapewnienia sprawnego działania układu klimatyzacji należy co 2 lata dokonywać wymiany czynnika chłodzącego. Wiąże się to z usunięciem wody z układu, która powoduje korozję i zatarcia elementów układu. Wymiana czynnika oczyszcza też układ z bakterii powodujących nieprzyjemny zapach. Poza tym używanie klimatyzacji wiąże się z naturalnym ubytkiem czynnika chłodzącego, który należy uzupełniać, aby zachować sprawność całego układu